√ощанська централ≥зована система публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отек

ћеню

√оловна

ѕро нас

Ѕ≥бл≥отеки району

Ќаш край √ощанщина

“уристичний маршрут √ощаншини

¬≥ртуальна виставка

≤нформац≥йн≥ ресурси

Ѕ≥бл≥отечному фах≥вцю

≈лектронн≥ каталоги

 орисн≥ сайти

 

ѕро нас

 

ѕрава та обов'¤зки

ѕравила користуванн¤ б≥бл≥отеками в √ощанському район≥, розроблен≥ у в≥дпов≥дност≥ до «акону ”крањни Уѕро б≥бл≥отеки ≥ б≥бл≥отечну справуФ, ≥з зм≥нами ≥ доповненн¤ми, поширюютьс¤ на мережу д≥ючих б≥бл≥отек ус≥х форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤ ≥ орган≥зац≥Їю б≥бл≥отечноњ справи.

ѕрава користувач≥в

 ожний громад¤нин ”крањни незалежно в≥д стат≥, в≥ку, нац≥ональност≥, осв≥ти, соц≥ального походженн¤, пол≥тичних та рел≥г≥йних переконань, м≥сц¤ проживанн¤, а також п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ мають право на б≥бл≥отечне обслуговуванн¤ на територ≥њ ”крањни, ¤ке маЇ бути у форм≥: абонемента, системи читальних зал≥в, б≥бл≥отечних пункт≥в.

≤ноземц≥ та особи без громад¤нства, що перебувають в ”крањн≥ на законних п≥дставах, користуютьс¤ тими самими правами на б≥бл≥отечне обслуговуванн¤, що й громад¤ни ”крањни.

 ористувач≥ б≥бл≥отеки мають право: -користуватис¤ ≥нформац≥Їю про склад б≥бл≥отечного фонду через дов≥дково-пошуковий апарат ( кр≥м комерц≥йних баз даних );
-безоплатно отримувати консультац≥йну допомогу в пошуку та вибор≥ джерел ≥нформац≥њ ;
-безоплатно отримувати в тимчасове користуванн¤ документи ≥з фонд≥в б≥бл≥отеки, кр≥м документ≥в, придбаних за кошти, одержан≥ в≥д господарськоњ д≥¤льност≥ б≥бл≥отеки;
-користуватис¤ ≥ншими видами послуг, у тому числ≥ на платн≥й основ≥;
-брати участь у робот ≥ б≥бл≥отечних рад.

 ористувач≥ мають право одержати дл¤ опрацюванн¤ поза б≥бл≥отекою не б≥льше 5 документ≥в терм≥ном до 30 дн≥в . “ерм≥н користуванн¤ новими надходженн¤ми, документами п≥двищеного читацького попиту, пер≥одикою може бути зменшено до 15 дн≥в.  ≥льк≥сть б≥бл≥отечних документ≥в, що видаютьс¤ в читальному зал≥, не обмежуЇтьс¤ .  ожна б≥бл≥отека самост≥йно визначаЇ види й типи документ≥в, що видаютьс¤ лише в читальному зал≥.

 ористувач≥ мають право виносити документи за меж≥ б≥бл≥отеки, ¤кщо вони записан≥ у формул¤р≥ або ≥ншому обл≥ковому документ≥.

“ерм≥н користуванн¤ документами на проханн¤ користувача може бути продовжений, ¤кщо на них в≥дсутн≥й попит ≥нших користувач≥в.

†–≥дк≥сн≥ та ц≥нн≥ документи, дов≥дков≥ виданн¤ видаютьс¤ дл¤ користуванн¤ т≥льки в читальному зал≥.

” раз≥ в≥дсутност≥ в б≥бл≥отечному фонд≥ потр≥бних документ≥в користувач маЇ право отримати њх з ≥нших б≥бл≥отек через внутр≥системний книгообм≥н, при тому поштов≥ витрати оплачуЇ читач.

ќсоби, ¤к≥ тимчасово проживають у зон≥ обслуговуванн¤ б≥бл≥отечного закладу, мають право користуватис¤ т≥льки його читальними залами.

 ористувач≥ б≥бл≥отек дит¤чого та юнацького в≥ку мають право на б≥бл≥отечне обслуговуванн¤ в загальнодоступних та спец≥ал≥зованих б≥бл≥отек.

ќкрем≥ категор≥њ користувач≥в мають право право на п≥льги, ¤к≥ встановлюютьс¤ б≥бл≥отекою (≥нвал≥ди 1,2 грипи, д≥ти-сироти, члени багатод≥тних с≥мей, пенс≥онери).

ќбовТ¤зки користувач≥в

ƒл¤ запису до б≥бл≥отеки громад¤ни предТ¤вл¤ють паспорт або документ, що його зам≥нюЇ, ознайомлюютьс¤ з правилами користуванн¤ б≥бл≥отекою, п≥дписують зобовТ¤занн¤ њх виконувати й дають в≥домост≥ дл¤ заповненн¤ читацького формул¤ра.

” раз≥ зм≥ни проживанн¤, зазначеного в паспорт≥, користувач повинен пов≥домити про це б≥бл≥отеку у м≥с¤чний терм≥н.

ƒ≥ти й п≥дл≥тки до 16 рок≥в записуютьс¤ в б≥бл≥отеку на п≥дстав≥ документа, ¤кий пред'¤вл¤ють њхн≥ батьки, установи або засоби, п≥д нагл¤дом ¤ких перебувають д≥ти.

 ористуючись документами з б≥бл≥отечного фонду, читач повинен дбайливо ставитис¤ до них: при одержанн≥ документ≥в маЇ перев≥рити њхню к≥льк≥сть та на¤вн≥сть пошкоджень, ≥ в раз≥ ви¤вленн¤ дефект≥в попередити про це б≥бл≥отекар¤, ¤кий зобов'¤заний зробити на документах в≥дпов≥дну позначку. ¬ ≥ншому раз≥ в≥дпов≥дальн≥сть за ви¤влен≥ в документах дефекти несе користувач.

 ожний документ, виданий на абонемент≥, ф≥ксуЇтьс¤ в читацькому формул¤р≥ ≥ п≥дтверджуЇтьс¤ п≥дписом користувача.

 ористувач, ¤кий втратив або пошкодив документ з фонду б≥бл≥отеки повинен зам≥нити його аналог≥чним чи документом визнаним р≥вноц≥нним, або в≥дшкодувати його ринкову варт≥сть. –озм≥р в≥дшкодуванн¤ визначаЇтьс¤ б≥бл≥отекою.

«а втрату або псуванн¤ документа з фонду б≥бл≥отеки неповнол≥тн≥м користувачем в≥дпов≥дальн≥сть несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, п≥д нагл¤дом ¤ких в≥н перебуваЇ.

 ористувач, ¤кий порушуЇ правила користуванн¤ б≥бл≥отекою позбавл¤Їтьс¤ права в≥дв≥дувати њњ на терм≥н, що визначаЇтьс¤ б≥бл≥отекою

(3 роки). ћатер≥али про зл≥сне порушенн¤ правил користуванн¤ б≥бл≥отекою можуть бути передан≥ до суду зг≥дно з чинним законодавством ”крањни.

 ористувач≥ мають дотримуватис¤ тиш≥ в б≥бл≥отец≥. ќсоби в нетверезому стан≥ й неохайному вигл¤д≥ до б≥бл≥отеки не допускаютьс¤.

ƒокументи, одержан≥ з фонд≥в б≥бл≥отеки, користувач повинен повертати в установлен≥ терм≥ни. ” раз≥ порушенн¤ терм≥н≥в користуванн¤ документами сплачуЇтьс¤ плата за продовжений терм≥н користуванн¤ документами, розм≥р ¤коњ визначаЇтьс¤ б≥бл≥отекою.

 ористувач≥ несуть в≥дпов≥дальн≥сть за несанкц≥оноване використанн¤ створених б≥бл≥отекою баз даних, ≥нших обТЇкт≥в ≥нтелектуальноњ власност≥ зг≥дно ≥з законодавством.

ќбов'¤зки б≥бл≥отек з обслуговуванн¤ користувач≥в

Ѕ≥бл≥отеки зобовТ¤зан≥:
-≥нформувати користувач≥в про вс≥ види послуг, що њх надаЇ б≥бл≥отека, в т.ч. й платн≥;
-створювати умови дл¤ використанн¤ б≥бл≥отечного фонду, надавати допомогу в добор≥ потр≥бних документ≥в;
-дбати про культуру обслуговуванн¤ користувач≥в;
-формувати в користувач≥в потребу в ≥нформац≥њ, користуванн≥ б≥бл≥отеками, спри¤ти п≥двищенню культури читанн¤;
-задовольн¤ти потреби в створенн≥ при б≥бл≥отеках читацьких об'Їднань клуб≥в за ≥нтересами;
-систематично зд≥йснювати контроль за своЇчасним поверненн¤м до б≥бл≥отеки виданих користувачам документ≥в;
-ураховувати читацьк≥ запити при формуванн≥ ≥нформац≥йних ресурс≥в, проведенн≥ масових заход≥в;
-не використовувати в≥домост≥ про користувач≥в б≥бл≥отеки за њх ≥нтереси з будь-¤кою метою, кр≥м науковоњ, без њх згоди;
-створювати б≥бл≥отечн≥ ради;
-зв≥тувати перед користувачами б≥бл≥отеки та громадськ≥стю.

ѕерейти на початок

√ощанська дит¤ча б≥бл≥отека Ѕ≥бл≥отека села ѕос¤гва

Ѕ≥бл≥отека села Ѕабин Ѕ≥бл≥отека села “учин

Ѕ≥бл≥отека села Ѕочаниц¤ Ѕ≥бл≥отека села