√ощанська централ≥зована система публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отек

ћеню

√оловна

ѕро нас

Ѕ≥бл≥отеки району

Ќаш край √ощанщина

“уристичний маршрут √ощаншини

¬≥ртуальна виставка

≤нформац≥йн≥ ресурси

Ѕ≥бл≥отечному фах≥вцю

≈лектронн≥ каталоги

 орисн≥ сайти

 

ѕро нас

ѕослуги

« метою повного задоволенн¤ та потреб читач≥в-спец≥ал≥ст≥в, кер≥вник≥в виробничих сфер, орган≥зац≥й та установ, прац≥вник≥в культури та мистецтва, студент≥в та молод≥, а також п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, ¤к≥ сп≥впрацюють з б≥бл≥отекою, використовуючи при цьому фонд ≥ матер≥ально-техн≥чну базу √ощанськоњ ÷–Ѕ, у в≥дпов≥дност≥ ≥з «аконом ”крањни Уѕро д≥¤льн≥сть б≥бл≥отек ≥ б≥бл≥отечну справуФ та Уѕоложенн¤м про платн≥ послуги √ощанськоњ ÷—ѕЎЅФ в б≥бл≥отеках системи надаютьс¤ так≥ види платних послуг:

¬≥дд≥лу обслуговуванн¤ ÷–Ѕ (абонемент, читальний зал):

-одноразова плата за читацький формул¤р;
-видача л≥тератури по УЌ≥чному абонементуФ;
- користуванн¤ л≥тературою п≥двищеного попиту на абонемент≥;
- перегл¤д книг та журнал≥в по вишиванню та кул≥нар≥њ;
- користуванн¤ ц≥нними дов≥дковими документами, п≥дручниками, пер≥одичними виданн¤ми в читальному зал≥;
- користуванн¤ л≥тературою з абонементу та читального залу понад терм≥н, встановлений "ѕравилами користуванн¤ б≥бл≥отеками"; - резервуванн¤ документ≥в по телефону ;
- ≥нформац≥йно-б≥бл≥ограф≥чне обслуговуванн¤ п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й;
- п≥дготовка фактограф≥чних, анал≥тичних дов≥док;
- складанн¤ б≥бл≥ограф≥чних списк≥в дл¤ курсових, дипломних та наукових роб≥т;
- складанн¤ каталог≥в особистих б≥бл≥отек, б≥бл≥отек п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й;
- п≥дготовка сценар≥њв масових заход≥в;
- орган≥зац≥й презентац≥й та прем'Їр;
- допомога в робот≥ по орган≥зац≥њ продажу книг м≥сцевих автор≥в.

÷ентральна районна б≥бл≥отека:

- здача в оренду майна ÷–Ѕ (столи, ст≥льц≥).

 омп'ютерн≥ послуги:

- наб≥р тексту (формат ј4);
- наб≥р титульноњ стор≥нки;
- роздрук чорно-б≥лою фарбою;
- редагуванн¤ тексту;
- запис на дискету, диск
- виготовленн¤ запрошень;
- виготовленн¤ рекламноњ продукц≥њ;
- ксерокоп≥њ документ≥в.

–айонна б≥бл≥отека дл¤ д≥тей:

- одноразова плата за читацький формул¤р;
- видача л≥тератури по "Ќ≥чному абонементу";
- користуванн¤ в читальному зал≥ дов≥дковими та енциклопедичними виданн¤ми;
- користуванн¤ на абонемент≥ л≥тературою п≥двищеного попиту;
- користуванн¤ друкованою продукц≥Їю понад терм≥н, встановленими "ѕравилами користуванн¤ б≥бл≥отеками";
- здача в оренду майна ÷–Ѕ (столи, ст≥льц≥).

ѕубл≥чно-шк≥льн≥ б≥бл≥отеки-ф≥л≥али:

- одноразова плата за читацький формул¤р;
- видача л≥тератури по "Ќ≥чному абонементу";
- користуванн¤ друкованою продукц≥Їю понад терм≥н, встановлений "ѕравилами користуванн¤ б≥бл≥отеками";
- користуванн¤ л≥тературою п≥двищеного попиту;
- здача в оренду майна ѕЎЅ‘ (столи, ст≥льц≥).

ƒл¤ орган≥зац≥њ роботи б≥бл≥отек по платних послугах в √ощанськ≥й ÷—ѕЎЅ створюЇтьс¤ робоча група ≥з числа прац≥вник≥в б≥бл≥отечного в≥дд≥лу, призначена наказом директора ÷—ѕЎЅ. √рупу очолюЇ зав≥дуюча в≥дд≥лом обслуговуванн¤, ¤ка контролюЇ терм≥ни виконанн¤ замовленн¤ та њх ¤к≥сть по √ощанськ≥й ÷–Ѕ.

ƒл¤ орган≥зац≥њ роботи призначаютьс¤ наказом директора ÷—ѕЎЅ в≥дпов≥дальн≥ прац≥вники за роботу б≥бл≥отек по платних послугах, зокрема, по ÷–Ѕ, ÷–ƒЅ та публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отеках-ф≥л≥алах,¤к≥ контролюють виконанн¤ замовлень та њх ¤к≥сть.

ƒл¤ введенн¤ ф≥нансових розрахунк≥в та обл≥ку ≥ зв≥тност≥ призначаютьс¤ наказом директора ÷—ѕЎЅ в≥дпов≥дальн≥ за введенн¤ ф≥нансових розрахунк≥в, обл≥ку та зв≥тност≥ по ф≥нансових питанн¤х перед бухгалтер≥Їю в≥дд≥лу культури у встановленому пор¤дку по ÷–Ѕ, ÷–ƒЅ та публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отеках-ф≥л≥алах √ощанськоњ ÷—ѕЎЅ.

¬с≥ види платних послуг надаютьс¤ на основ≥ наказу директора ÷—ѕЎЅ Уѕро платн≥ послуги, що надаютьс¤ населенню державними публ≥чними б≥бл≥отеками √ощанськоњ ÷—ѕЎЅФ, Уѕро види платних послуг по √ощанськ≥й ÷—ѕЎЅФ.

ѕерейти на початок

√ощанська дит¤ча б≥бл≥отека Ѕ≥бл≥отека села ѕос¤гва

Ѕ≥бл≥отека села Ѕабин Ѕ≥бл≥отека села “учин

Ѕ≥бл≥отека села Ѕочаниц¤ Ѕ≥бл≥отека села