Гощанська централізована система публічно-шкільних бібліотек

Меню

Головна

Про нас

Бібліотеки району

Наш край Гощанщина

Туристичний маршрут Гощаншини

Віртуальна виставка

Інформаційні ресурси

Бібліотечному фахівцю

Електронні каталоги

Корисні сайти

Віртуальна виставка
Віртуальна виставка

«Час. Книга. Молодь.»

“Хоча світ в цілому рухається вперед,
молодь кожного разу повинна починати спочатку”
                                     Й.В. Гете

Молодь — це майбутнє нації. Тому особливо важливою є турбота про формування у молоді почуття національної гідності, розвитку її духовності, інтелекту та культури. Майбутнє держави за молодими.

Враховуючи роль друкованого слова у справі виховання молоді, формуванні її світогляду, сьогодні саме книга є життєво необхідною складовою виховання майбутнього покоління українців.

Проте, щоб зацікавити молоду людину читанням, бібліотека повинна запропонувати їй книгу. І не будь-яку, а цікаву, захоплюючу і бажано нову. Незважаючи на впровадження Інтернет – технологій книгу ніщо не замінить. Як сказав Олександр Грін: «Книга – це та казкова лампа, що дарує людині світло на найбільш далеких і темних дорогах життя»

Пропонуємо Вам віртуальну виставку, присвячену молоді, яка ближче познайомить Вас з сучасними молодими людьми, їхніми проблемами, здобутками, поглядами та інтересами.

1. Країна молоді: питання, проблеми, досягнення

Молодь живе майбутнім: завжди мріє, забігає наперед, будує грандіозні плани та проекти. Саме в лавах теперішньої молоді перебувають ті, хто завтра стане біля керма держави: депутати, президенти, науковці, великі педагоги, лікарі, інші провідні кадри. На них лежить велика відповідальність за долю України, ніж на молоді інших країн світу. Адже їм свободу, добробут і безпеку виплекали в минулому їхні діди і батьки.


- Євгеньєва А. М., Шкарлат Ю. Г. Законотворчість: участь громадськості у законодавчому процесі: інформаційно – аналітичне дослідження. – К.:Заповіт, 2008. – 96с.

- Законотворчість: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків/ ред. і упоряд. Суслова О., Рахімкулова Е. - К.:Заповіт, 2006. – 189с.

- Сучасна молодь: проблема чи надія/ ред. Кудіна Л., упоряд. Яцюк Л.– К.: ГО Молодіжна Альтернатива, 2010. – 104с.

- Що турбує молодь? (Проблеми вирішення молодіжних проблем на регіональному рівні)/ ред. Кудіна Л., упоряд. Яцюк Л.– К.: ГО Молодіжна Альтернатива, 2009. – 68с.

2.Сучасна молодь - провідник нових досягнень

Сьогоднішня молодь одержує освіту в Україні та за її межами, успішно займається політичною та суспільною діяльністю, працює в державних структурах, у бізнесі та різних галузях економіки. Саме молодь здатна сказати нове, свіже слово в науці, культурі та мистецтві, бути зразком здорового способу життя та щасливої української родини. Молодь виступає провідником демографічного, соціально-економічного, політичного та духовного поступу, визначальним чинником перетворень, адекватних назрілим потребам і викликам часу


- Бабець Є., Максимчук А., Стасюк В., Чернов А. Основи менеджменту: навчальний посібник. – К.: ВД Професіонал, 2007. – 496с.

- Москаленко В. Соціальна психологія: підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624с.

- Основи психології і педагогіки: навч. посібник/ Семенова А., Гурін Р., Осипова Т., Ващенко А. – 2-ге вид. випр.. і доп. – К.: Знання, 2007. – 341с.

- Примуш М. Загальна соціологія: навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2004. – 592с.

3. Навчання та дозвілля молоді

Трансформація традиційних структур соціального, психологічного і культурологічного характеру викликає серйозні зміни в орієнтаціях та установках студентської молоді. Відбуваються пошуки нового сенсу життя, формуються нові потреби, інтереси, змінюються мотиви інтелектуальної та соціально-професійної діяльності. Це складні процеси, яким суспільство повинно приділяти найбільше уваги. Адже від рівня інтелектуального, духовно-творчого потенціалу студентської молоді – майбутньої національної еліти – багато в чому залежить зміст і динаміка суспільного прогресу.


- Большая книга полезных советов. – М.: Мир книги, Золотой век, диамант, 2001. – 672с.

- Губарев В., Трофимова З. Великий сучасний довідник школяра та студента. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2006. – 896с.

- Жарова Г. О. Собаки: практическая енциклопедія. – М.: Издательство Сталкер, 2002. – 464с.: ил.

- Зав'язкін О., Хаткіна М. Калейдоскоп цікавих знань: книжка для домашнього навчання. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2008. – 576с.

- Зав'язкін О. Універсальна енциклопедія знань. – Донецьк : ТОВ ВКФ БАО, 2007. – 736с.:іл.

4. Стиль життя та захоплення сучасної молоді

Молодь завжди є окрасою, надією і рушійною силою суспільства. Для тих, хто молодий тілом і душею, хто живе яскраво, повноцінно і цікаво, немає нічого недосяжного. Молоді люди знаходяться в постійному пошуку та мають незвичайне багатство - юнацький запал та непереборний оптимізм, яким завжди славиться молодь.


- Кара – Васильєва Т., Чорноморець А. Українська вишивка. – 2-ге вид., стер. – К.: Либідь, 2005. – 160с. :іл.

- Каченаускайте Л. Енциклопедия рукоделия. – М.: Издательство АСТ, Издательство Сталкер, 2003. – 512с.: ил.

- Семенцов А. Резьба по дереву. – 2-ге изд. – Мн.: Современное слово, 2003. – 672с.: ил.

- Стеченко О. Лозоплетіння. – К.: Урожай, 2007. – 288с.:іл.

 

Гощанська дитяча бібліотека Бібліотека села Посягва

Бібліотека села Бабин Бібліотека села Тучин

Бібліотека села Бочаниця Бібліотека села