√ощанська централ≥зована система публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отек

ћеню

√оловна

ѕро нас

Ѕ≥бл≥отеки району

Ќаш край √ощанщина

“уристичний маршрут √ощаншини

¬≥ртуальна виставка

≤нформац≥йн≥ ресурси

Ѕ≥бл≥отечному фах≥вцю

≈лектронн≥ каталоги

 орисн≥ сайти

 

ѕро нас

≤стор≥¤ √ощанськоњ районноњ б≥бл≥отеки

Ќевпинно плине час, зм≥нюючи наше житт¤, «емлю, навколишнЇ середовище. ÷≥ зм≥ни впливають ≥ на духовний св≥т людства, ¤кий ≥ на сьогодн≥шн≥й день т≥сно повТ¤заний з книгою. јле в ус≥ часи, в пер≥од≥ пол≥тичних, економ≥чних, революц≥йних скрут, зм≥н б≥бл≥отеки виконували важливу м≥с≥ю Ц були дзеркалом ≥ памТ¤ттю народу, держави, центрами њњ духовност≥. √ощанська районна б≥бл≥отека не була осторонь в≥д тих под≥й, що розвивалис¤ в межах нашого рег≥ону ≥ була джерелом знань, культури, просв≥тництва, центром рег≥ональноњ ≥нформац≥њ.

ѕерша згадка у л≥тописах про √ощу датуЇтьс¤ 1152 роком. ¬ глибоку давнину велик≥ Ћитовськ≥ кн¤з≥ подарували землю по р≥чц≥ √оринь м≥ж  орцем ≥ ќстрогом хрещеному магометанину ћурз≥ Ц  ирдей Ц ’ому. ¬≥н в≥дзначивс¤ своЇю неаби¤кою хоробр≥стю в битвах з хрестоносц¤ми, потрапив у полон, згодом опинивс¤ у ‘ранц≥њ, де за подвиги був пожалуваний французьким королем двор¤нським титулом, отримав св≥й герб Ц Ђтри л≥л≥њї. ѕ≥зн≥ше ћурза Ц  ирдей потрапл¤Ї в Ћитву. Ќа ¬олинь, ≥ прот¤гом 14-17 ст. його р≥д згадуЇтьс¤ в ≥стор≥њ ¤к √≥йськ≥, √отськ≥, а згодом ¤к √ойськ≥, ¤к≥ були осв≥ченими людьми. ¬они п≥дтримували украњнську православну церкву, засновували монастир≥ ≥ заклади осв≥ти.

¬ 1639 роц≥ кн¤гинею ≤риною (–ег≥ною) —оломирецькою з родини √ойських був заснований √ощанський ћихайл≥вський монастир, при ¤кому д≥¤ла школа. ѕри монастир≥ функц≥онувала досить ц≥кава ≥ багата б≥бл≥отека. Ќа жаль, опис книг не залишивс¤. ¬≥домо т≥льки, що в 1816 роц≥ книги з √ощанського монастир¤ були вз¤т≥ в ќстрозьку сем≥нар≥ю, ¤ка неодноразово в склад≥ ѕреображенського монастир¤ п≥ддавалась пожежам. ѕожежа 1821 року остаточно з≥псувала монастирськ≥ будови, а тому монастир був л≥кв≥дований. ќтже, б≥бл≥отека була також розкрадена ≥ зруйнована, а книги, ¤к≥ належали √ощанськ≥й ¬ищ≥й ѕравославн≥й школ≥, до цього часу нев≥домо чи залишились ≥ де знаход¤тьс¤. ¬≥домо лише, що дек≥лька книг належало ќстрозькому краЇзнавчому музею (нин≥ ќстрозька академ≥¤) ≥ стали р≥дк≥сними експонатами культури 16-17 ст.

ѕрот¤гом 18 ст при √ощанському монастир≥ ≥снувала школа, де викладали риторику, поетику, ф≥лософ≥ю. 19 ст - культурно-осв≥тн≥й р≥вень населенн¤ дуже низький. ¬ √ощ≥ працювала с≥льська школа, в≥дкрита в 1842 роц≥. ¬ 1872 роц≥ в≥дкрилос¤ однокласне училище, де вчилис¤ д≥ти заможних сел¤н волост≥. ” м≥ст≥ не було б≥бл≥отеки ≥ н≥¤ких ≥нших культурно-осв≥тн≥х заклад≥в. ™дине м≥сце, де збиралис¤ сел¤ни, була чайна, заснована в 1905 роц≥, власник ¤коњ передплачував дешев≥ газети ≥ журнали.

¬ лютому 1940 року видана постанова бюро –овенського обкому  √ (б) ”крањни є 28 "ѕро орган≥зац≥ю б≥бл≥отек в област≥". ¬ √ощ≥ була створена б≥бл≥отека, але на жаль, друга св≥това в≥йна перервала вс≥ мирн≥ плани ≥ б≥бл≥отека, ¤к ≥ школа, була знищена ≥ пограбована.

¬ н≥ч на 19 с≥чн¤ 1944 року √ощу визволили в≥д н≥мецько-фашистських загарбник≥в частини 112-њ стр≥лецькоњ див≥з≥њ 13-њ арм≥њ. ¬≥дразу ж п≥сл¤ визволенн¤ в≥дновили роботу райком парт≥њ, райвиконком та с≥льська рада, почала виходити районна газета "ѕ≥д прапором —тал≥на", пот≥м вона мала назву "–ад¤нське житт¤", нин≥ - "–≥дний край", налагоджувалась робота шк≥л ≥ культурно-осв≥тн≥х заклад≥в.

ѕершим орган≥затором новоњ √ощанськоњ районноњ б≥бл≥отеки стала в лютому 1947 роц≥ «ахарчук Ќад≥¤ ћиколањвна. ÷е була дерев'¤на хата-читальн¤, ¤ка знаходилась на площ≥ —тал≥на (нин≥ вулиц¤ «астав'¤). –ан≥ше тут було прим≥щенн¤ райпарткаб≥нету ≥ складалос¤ воно з одн≥Їњ к≥мнати 25 м2 . ‘онд також починавс¤ з дек≥лькох дес¤тк≥в книг, ¤к≥ по крих≥тц≥ збирала Ќад≥¤ ћиколањвна в≥д людей райцентру, навколишн≥х с≥л, колишн≥х республ≥к —–—–, обласних б≥бл≥отек. —л≥д в≥ддати належне Ќад≥њ ћиколањвн≥ , ¤ка багато зусиль приклала, щоб зберегти ≥ по одн≥й Ц дв≥ книжки, по крих≥тц≥ поповнити б≥бл≥отечний фонд. ƒопомагала њй у цьому њњ сестра - «ахарчук ћар≥¤ ћиколањвна, ¤ка blockquoteв≥дсутн≥, прим≥щенн¤ не опалювалось, тому м≥н¤лось ≥ прим≥щенн¤ ≥ кадри.

« 1950 року по 1956 р≥к зав≥дуючою районною б≥бл≥отекою була √речинська (јлЇндра) Ќатал≥¤  ≥рсан≥вна, випускниц¤ ƒубн≥вського культосв≥тнього техн≥куму, ¤ка в червн≥ 1956 року була призначена б≥бл≥отекарем районноњ дит¤чоњ б≥бл≥отеки, де працювала до 1971 року. ¬ 1950 роц≥ в б≥бл≥отец≥ був вид≥лений дит¤чий в≥дд≥л, ¤кий очолювала Ѕлонська ћар≥¤ ќлександр≥вна. ј в 1953 роц≥ райб≥бл≥отека була под≥лена на дит¤чу ≥ масову. Ќа жаль, зг≥дно Ќаказу ”правл≥нн¤ культури по –овенськ≥й област≥ в≥д 07.01.1960 року вс≥ документи, починаючи з 1944 року ≥ к≥нчаючи 1956 роком були спален≥. Ѕ≥бл≥отечн≥ кадри весь час м≥н¤лис¤. «а цей пер≥од у райб≥бл≥отец≥ працювали:
-Ћ≥тв≥нчук ћ.ѕ. та √ерасимчук ѕ.я. (40-≥ роки);
- исильчук √. - зав. "хатою-читальнею"
-Ѕлонська ћ.ќ. - зав. районною б≥бл≥отекою, зав. дит¤чою б≥бл≥отекою;
- олесник Ћ.ћ. - зав. пересувним фондом;
-√речинська Ќ. . - зав. районною б≥бл≥отекою (п≥зн≥ше б≥бл≥отекар дит¤чоњ б≥бл≥отеки);
-—≥денко ¬.—. - зав. районною б≥бл≥отекою;
-Ѕорисюк ¬. ј. (–имарець ¬. ј.) - зав. пересувним фондом; п≥зн≥ше зав. читальним залом, а з 1978 року Ц зав. в≥дд≥лом комплектуванн¤ ≥ обробки л≥тератури.
-—амончик Ћ. - методист;
-«абот≥на —.ћ. - зав. районною б≥бл≥отекою;
-√орбатовська —.√. - б≥бл≥отекар районноњ б≥бл≥отеки.

¬ 1959 роц≥ райб≥бл≥отека отримала нове прим≥щенн¤, загальною площею 80 м2. ѕри б≥бл≥отец≥ д≥¤ло 2 пересувки, працювало три б≥бл≥отечн≥ прац≥вники: зав. райб≥бл≥отекою, один методист ≥ один б≥бл≥отекар.

—таном на 01.01.1960 року в √ощанському район≥, кр≥м районноњ масовоњ б≥бл≥отеки ≥ районноњ дит¤чоњ б≥бл≥отеки, працювало ще 38 с≥льських б≥бл≥отек, 4 приклубних,2 профсп≥лков≥ ≥ 12 шк≥льних б≥бл≥отек. ¬сього по району функц≥онувало 45 пересувок. ‘онд районноњ б≥бл≥отеки-установив 5585 прим≥рник≥в ≥ фонд дит¤чоњ - 10825 прим≥рник≥в; б≥бл≥отеки нараховували 224394 книги; приклубн≥ - 7020 прим≥рник≥в; профсп≥лков≥ Ц 6301 прим≥рник.

 ≥льк≥сть читач≥в: в районн≥й б≥бл≥отец≥ - 736 чол., в дит¤ч≥й б≥бл≥отец≥ - 826 чол., в с≥льських б≥бл≥отеках - 16672 чол., в приклубних - 843 чол., в профсп≥лкових Ц 684 чол.

 ниговидача: в районн≥й б≥бл≥отец≥ - 13903 прим., в дит¤ч≥й б≥бл≥отец≥ - 244875 прим., в профсп≥лкових б≥бл≥отеках - 8761 прим., в приклубних б≥бл≥отеках - 12272 прим., в с≥льських б≥бл≥отеках Ц 366691 прим.

¬ районн≥й б≥бл≥отец≥ був запроваджений в≥льний доступ до книг, читач≥ мали можлив≥сть користуватис¤ ћЅј, за допомогою ¤кого замовл¤лис¤ книги в республ≥канський б≥бл≥отец≥ ≥м.  ѕ–— та в ƒержавн≥й ≥сторичн≥й б≥бл≥отец≥, а також в ≥нших б≥бл≥отеках, ¤к≥ знаходились на територ≥њ колишнього –ад¤нського —оюзу. ѕослугами ћЅј користувались ≥ дв≥ с≥льськ≥ б≥бл≥отеки: с. √орбак≥в та с. “учин.

¬≥льний доступ до книг був запроваджений у вс≥х с≥льських б≥бл≥отеках. ¬ районн≥й б≥бл≥отец≥ д≥¤ли алфав≥тний ≥ систематичний каталоги. јлфав≥тний каталог був створений у вс≥х с≥льських б≥бл≥отеках; систематичний каталог д≥¤в в 27 с≥льських б≥бл≥отеках.

’орошу оц≥нку заслуговувала орган≥зац≥йно-методична робота з прац≥вниками с≥льських б≥бл≥отек, в ход≥ ¤коњ провод¤тьс¤ сем≥нари ≥ наради; зд≥йснюютьс¤ вињзди в с≥льськ≥ б≥бл≥отеки дл¤ наданн¤ методичноњ допомоги та перев≥рки роботи б≥бл≥отек. ќсновним джерелом укомплектуванн¤ фонд≥в вс≥х б≥бл≥отек був –овенський б≥бл≥отечний колектор. ¬ районн≥й б≥бл≥отец≥ проводитьс¤ р¤д масових заход≥в, ¤к≥ в основному присв¤чувались пропаганд≥ р≥шень ≥ план≥в  ѕ–—. ¬се це мало ц≥кавило читач≥в, тому б≥бл≥отечн≥ прац≥вники намагалис¤ включати в своњ плани масов≥ заходи, ¤к≥ з задоволенн¤м в≥дв≥дував масовий читач. Ќа жаль, так≥ заходи часто-густо не ф≥ксувалис¤. „ерез погане опаленн¤ прим≥щенн¤ майже весь фонд райб≥бл≥отеки був заражений грибком.

7 с≥чн¤ 1960 року за Ќаказом є 6 ”правл≥нн¤ культури по –овенськ≥й област≥, щоб запоб≥гти перенесенню грибка в нове прим≥щенн¤, ¤ке отримала б≥бл≥отека по вул.  омун≥стичн≥й 19 (площа 520 м ), була створена ком≥с≥¤ дл¤ списанн¤ книг. «г≥дно документ≥в ц≥Їњ ком≥с≥њ майже вс≥ книги було вилучено ≥ здано в макулатуру, лише 1200 прим≥рник≥в було перенесено в нове прим≥щенн¤. ѕот≥м фонд районноњ б≥бл≥отеки почали поновлювати дублетною л≥тературою з с≥льських та обласноњ б≥бл≥отекю

¬ 1961 роц≥ вводитьс¤ ще одна одиниц¤ - зав. читальним залом, ¤ку об≥йн¤ла –имарець ¬алентина јндр≥њвна. «ав. районною б≥бл≥отекою працювала “ишк≥вська √.—., методистом - ћузичук ћ.Ќ., б≥бл≥отекарем - √орбатовська —.√. Ѕ≥льше уваги звертаЇтьс¤ на ≥ндив≥дуальне кер≥вництво читанн¤м. ѕочали складати плани читанн¤. јктивна робота ведетьс¤ в б≥бл≥отец≥ по розширенню дов≥дкового-б≥бл≥ограф≥чного апарату, основна увага надаЇтьс¤ ƒ¬≤, введена краЇзнавча картотека, складаютьс¤ усн≥ та письмов≥ дов≥дки. —еред масових заход≥в вид≥л¤ютьс¤ голосн≥ читки ≥ бес≥ди, оформл¤ютьс¤ тематичн≥ виставки ≥ б≥бл≥отечн≥ плакати. —творена картотека читацького проф≥лю, оформл¤ютьс¤ стенди "≤ндив≥дуальне кер≥вництво читанн¤м" та " ер≥вництво читанн¤м", орган≥зована б≥бл≥отечна рада з 11 чолов≥к.

¬ 1963 роц≥ в≥дбуваЇтьс¤ об'Їднанн¤ трьох район≥в √ощанського,  орецького та ќстрозького в один √ощанський район. Ќа цей час в районн≥й б≥бл≥отец≥ працювало 6 чолов≥к. ” цей пер≥од б≥бл≥отека працюЇ з продовженим робочим днем ≥ без вих≥дних. ќсоблива увага звертаЇтьс¤ на комплектуванн¤ б≥бл≥отек з питань передового досв≥ду. «д≥йснюютьс¤ подв≥рн≥ обходи дл¤ залученн¤ читач≥в за допомогою актив≥ст≥в.

√ощанська районна б≥бл≥отека укомплектована ƒ¬ј, в ¤кому зосереджен≥ основн≥ виданн¤ твор≥в класик≥в марксизму-лен≥н≥зму, зб≥рники партдокумент≥в, енциклопед≥њ, словники ≥ б≥бл≥ограф≥чн≥ пос≥бники. ¬ б≥бл≥отец≥ створено ≥ пост≥йно поновлюЇтьс¤ 12 тематичних картотек та картотека художн≥х твор≥в, надрукованих в газетах ≥ журналах. ѕропаганда книги пов'¤зуЇтьс¤ з житт¤м району, села, виробництвом. ѕровод¤тьс¤ читацьк≥ конференц≥њ на р≥зн≥ теми та тематичн≥ вечори, присв¤чен≥ ƒню ѕеремоги, возз'Їднанню ”крањни з –ос≥Їю та ≥нше.

—кладаютьс¤ плани читанн¤ - ≥ндив≥дуальн≥ та групов≥, на читацьких формул¤рах пишутьс¤ зам≥тки про той чи ≥нший ≥нтерес читача. —кладаютьс¤ усн≥ та письмов≥ б≥бл≥ограф≥чн≥ дов≥дки. ѕропагуЇтьс¤ галузева л≥тература, у планах - зв≥тах вона р≥вн¤Їтьс¤ майже на 50 % ус≥Їњ книговидач≥. ¬елика увага в робот≥ масовоњ б≥бл≥отеки прид≥л¤Їтьс¤ питанню охопленн¤ книгою вс≥х с≥мей.

¬ 1969 роц≥ в≥дбулос¤ роз'Їднанн¤ район≥в. «нову √ощанський район був под≥лений на  орецький, ќстрозький ≥ √ощанський. Ќа пер≥од 1970 року районна б≥бл≥отека обслуговувала 1804 читача ≥ фонд становив - 23247 книг; книговидача - 36785 прим≥рник≥в. ¬сього по району читач≥в - 45960; фонд - 789211 книг; книговидача -932465 прим≥рник≥в.

« 1971 року зав. районною б≥бл≥отекою стала  озловська Ќ., а в 1973 р. - ™вчук ™.Ћ., з 1974 р. - ћузичук ≈.Ќ. Ќа абонемент≥ з 1973 року працювала ‘едорчук Ќад≥¤ ≤ван≥вна.

¬с¤ робота з книгою проводилась за такими напр¤мками - пропаганда твор≥в Ћен≥на, комун≥стичне, патр≥отичне ≥нтернац≥ональне вихованн¤ читач≥в, трудове, правове, естетичне вихованн¤, краЇзнавча робота.

” ” 1974 роц≥ була прийн¤та ѕостанова ”   ѕ–—: "ѕро п≥двищенн¤ рол≥ б≥бл≥отек в комун≥стичному вихованн≥ труд¤щих ≥ Ќ““". ¬ зв'¤зку з цим ÷  ѕарт≥њ доручив –ад≥ ћ≥н≥стр≥в союзних республ≥к, обласним виконкомам –ад депутат≥в труд¤щих провести в 1974 - 1980 рр. централ≥зац≥ю масових б≥бл≥отек Їдиноњ системи з Їдиним книжковим фондом.

¬ 1977 роц≥ в √ощанському район≥ була розпочата робота над зведеним ј  вс≥х б≥бл≥отек району, а з 3 лютого 1978 року створена √ощанська ÷Ѕ—, директором ¤коњ стала ћузичук ™.Ќ., а заступником директора по робот≥ з д≥тьми -  алюх ј. —.

√ощанська ÷Ѕ— включала: √ощанську центральну районну б≥бл≥отеку, √ощанську районну б≥бл≥отеку дл¤ д≥тей, “учинську с≥льську б≥бл≥отеку дл¤ д≥тей ≥ 62 с≥льськ≥ б≥бл≥отеки. ¬сього в систем≥ працювало 77 б≥бл≥отекар≥в, з них - 17 в районн≥й б≥бл≥отец≥.

–айонна б≥бл≥отека под≥л¤лась на:
- в≥дд≥л обслуговуванн¤ читач≥в (абонемент ≥ читальний зал);
- в≥дд≥л комплектуванн¤ та обробки л≥тератури;
- методично-б≥бл≥ограф≥чний в≥дд≥л;
- в≥дд≥л орган≥зац≥њ ≥ використанн¤ Їдиного книжкового фонду.

Ќа пер≥од 1980 року 2300 читач≥в обслуговувалось в районн≥й б≥бл≥отец≥, що в пор≥вн¤нн≥ з 1970 роком зб≥льшено на 500 чолов≥к; книговидача становила в районн≥й б≥бл≥отец≥ - 47000 книг; в ф≥л≥алах - 74200. ‘онд райб≥бл≥отеки нараховував 36726 книг, що в пор≥вн¤нн≥ з 1970 роком зб≥льшивс¤ на 13500 прим≥рник≥в. ¬ ф≥л≥алах фонд становив 552971 прим≥рник, а в дит¤ч≥й б≥бл≥отец≥ Ц 29809 книг.

Ѕ≥бл≥отеки почали тримати т≥сний зв'¤зок з трудовими колективами р≥зних орган≥зац≥й, краще стали ≥нформуватис¤ дос¤гненн¤ науки ≥ техн≥ки, передовий досв≥д. ѕокращивс¤ матер≥альний стан б≥бл≥отек. ћайже в кожн≥й б≥бл≥отец≥ був програвач, д≥апроектор, а в великих б≥бл≥отеках - телев≥зор. ѕридбан≥ нов≥ столи, ст≥льц≥, стелаж≥ ≥ ≥нший б≥бл≥отечний ≥нвентар. Ќа пер≥од 1985 року в √ощанському район≥ працювало 55 б≥бл≥отек з книжковим фондом понад 685000 прим≥рник≥в.

Ѕ≥бл≥отечною книгою було охоплено 88,1 % населенн¤ √ощанського району, що становить 40004 читач≥. ¬ масов≥й робот≥ в≥дбуваЇтьс¤ пожвавленн¤. ќсоблива увага звертаЇтьс¤ на пропаганду л≥тератури до 60-р≥чч¤ утворенн¤ —–—–. ѕровод¤тьс¤ тижн≥ союзних республ≥к. «вертаЇтьс¤ увага на патр≥отичне та ≥нтернац≥ональне вихованн¤, пропаганду сусп≥льно-пол≥тичноњ, природничонауковоњ та естетичноњ л≥тератури.

Ќа вищий р≥вень п≥дноситьс¤ дов≥дково-б≥бл≥ограф≥чне та ≥нформац≥йне обслуговуванн¤ читач≥в, а також кер≥вництво читанн¤м. «апроваджен≥ соц≥ал≥стичн≥ змаганн¤ м≥ж районами. ѕрац≥вники культосв≥тн≥х заклад≥в √ощанського району змагалис¤ з прац≥вниками культосв≥тн≥х заклад≥в «долбун≥вського району, проводилис¤ естафети до знаменних юв≥лейних дат в район≥ ≥ м≥ж районами, ¤к≥ змагалис¤ м≥ж собою. ¬ √ощанському район≥ вперше запроваджена трибуна передового досв≥ду, школа молодого методиста, а в центральн≥й районн≥й б≥бл≥отец≥ впроваджений бригадний абонемент (дл¤ прац≥вник≥в зв'¤зку). ¬веден≥ нов≥ форми: уроки миру, уроки мужност≥, прем'Їри нових книг, дн≥ правовоњ л≥тератури, економ≥чних читань, уроки трудовоњ слави, тощо. ѕ≥сл¤ централ≥зац≥њ важлива роль належить дов≥дково-≥нформац≥йн≥й робот≥. ¬ систем≥ було створено 18 дов≥дково-≥нформац≥йних фонд≥в, ¤к≥ розм≥щен≥ у центральних садибах колгосп≥в та радгосп≥в. ƒ≤‘» систематично поповнюютьс¤ через обласний б≥бколектор , органи Ќ“≤ та б≥бл≥отеки. ѕровод¤тьс¤ дн≥ спец≥ал≥ста, дн≥ ≥нформац≥њ, ≥нформац≥йн≥ огл¤ди л≥тератури.

ѕров≥дними б≥бл≥отеками √ощанськоњ ÷Ѕ— стали б≥бл≥отеки таких с≥л: с. Ѕабин (зав. б≥бл≥отекою —авчук √.ћ.), с. —имон≥в (зав. б≥бл≥отекою ¬асилишина Ќ.–.), с. ѕос¤гва ( зав. б≥бл≥отекою Ћ¤щук √.ј.), с.  урозвани (зав. б≥бл≥отекою «ањка √.–.), с. Ѕугрин (зав. б≥бл≥отекою Ћ≥щук —.—.), с. “учин (зав. б≥бл≥отекою Ќазаревич ћ.‘.), с. —адове (зав. б≥бл≥отекою ƒжус ћ.ѕ.), с. „удниц¤ (зав. б≥бл≥отекою ‘урман ќ. ¬.)

Ќа пер≥од 1990 року в ÷Ѕ— працюЇ 11 чолов≥к з вищою осв≥тою, в т.ч. в районн≥й - 7. ¬сього охоплено книгою дорослого населенн¤ 69 %; д≥тей - 100 %; створено 17 клуб≥в за ≥нтересами; 4 бригадн≥ абонементи. ¬ с≥льських б≥бл≥отеках ввод¤тьс¤ платн≥ послуги: в ÷–Ѕ проводитьс¤ продаж книжок з обм≥нного фонду. ¬ б≥бл≥отец≥ с.  раснос≥лл¤ д≥Ї гурток "«атишок", а в б≥бл≥отец≥ с. урозвани -"√осподарочка". ¬ ÷–Ѕ д≥Ї - "Ўкола молодого б≥бл≥отекар¤", "Ўкола методиста", "“рибуна передового досв≥ду".

¬загал≥, пер≥од 1985 - 1992 рр. в≥дзначаЇтьс¤ перебудовними процесами в ус≥х напр¤мках д≥¤льност≥ б≥бл≥отек. Ѕагато л≥тератури вилучаЇтьс¤ з фонд≥в б≥бл≥отек, ¤к застар≥лоњ за зм≥стом. ƒублетна передаЇтьс¤ у в≥дд≥л збереженн¤ та використанн¤ б≥бл≥отечного фонду дл¤ розприд≥ленн¤ м≥ж б≥бл≥отеками ≥нших систем ≥ в≥домств.

¬ 1991 роц≥ проведено пере≥нвентаризац≥Їю б≥бл≥отечного фонду, запроваджуютьс¤ в житт¤ нов≥ звичањ та обр¤ди (ран≥ше забут≥), в≥дроджуЇтьс¤ духовн≥сть, тощо.

ѕо пропаганд≥ книги провод¤тьс¤ так≥ масов≥ заходи: уроки народознавства, вечори украњнськоњ п≥сн≥, дискус≥њ, д≥алоги, дн≥ птах≥в, уроки ≥стор≥њ, уроки пам'¤т≥, дн≥ милосерд¤, гри-мандри, виставки-дискус≥њ, вечори-спогади, св¤та с≥л. ѕри б≥бл≥отеках створюютьс¤ клуби с≥мейного читанн¤.

Ќа пер≥од 1994 року фонд √ощанськоњ ÷Ѕ— нараховував 453519 прим≥рник≥в.

¬ивчаЇтьс¤ у комплектуванн¤ фонду з питань мистецтва ≥ використанн¤ ќ¬, з питань св≥товоњ л≥тератури. ” вивченн≥ фонду прийн¤ло участь 30 б≥бл≥отек.

Ќа книги обм≥нного фонду створений ј . ќрган≥зац≥йно-методичний та орган≥зац≥йно-≥нформац≥йний в≥дд≥л ÷–Ѕ под≥л¤Їтьс¤ на: сектор орган≥зац≥йно-методичноњ роботи; сектор орган≥зац≥йно-б≥бл≥ограф≥чноњ роботи; сектор масовоњ роботи.

ѕри в≥дд≥л≥ обслуговуванн¤ д≥Ї сектор краЇзнавства та мистецтва. ўом≥с¤чно, сп≥льно з районним об'Їднанн¤м культури ≥ дозв≥лл¤, випускаЇтьс¤ стор≥нка "—в≥точ культури" в районн≥й газет≥ "–≥дний край", де друкуютьс¤ матер≥али з досв≥ду роботи заклад≥в культури ≥ б≥бл≥отек.

¬ районн≥й б≥бл≥отец≥ створена —в≥тлиц¤, де експонуютьс¤ вироби народних ум≥льц≥в, майже у вс≥х с≥льських б≥бл≥отеках д≥ють куточки народознавства.

¬ 1995 роц≥ при районн≥й б≥бл≥отец≥ створене любительське об'Їднанн¤ "ѕогорина",  луб " раЇзнавець". ÷ей клуб створений з метою пропаганди краЇзнавчоњ л≥тератури, а також дл¤ з≥бранн¤ матер≥ал≥в про ≥стор≥ю нашого краю, ¤ка Ї досить багатою ≥ ц≥кавою. „лени клубу " раЇзнавець" збирають газетн≥ матер≥али про м≥сцевих жител≥в та ≥сторичн≥ под≥њ √ощанщини.

Ќа основ≥ цих матер≥ал≥в виготовлено 2 альбоми "≤стор≥¤ нашого краю": ≤ частина - ≤стор≥¤ √ощ≥ (пер≥од до 1917 року) 11 частина - ≤стор≥¤ √ощ≥ (пер≥од з 1917 року до наших дн≥в).

 луб " раЇзнавець" приймав участь у обласному зональному конкурс≥ любительських обТЇднань, де був в≥дзначений под¤кою. ÷–Ѕ приймала участь у випуску стор≥нки "краЇзнавець".

¬ читальному зал≥ б≥бл≥отеки провод¤тьс¤ зас≥данн¤ л≥тературно-мистецького обТЇднанн¤ "¬еселка", що д≥Ї сп≥льно з редакц≥Їю газети "–≥дний край", клубу д≥ловоњ ж≥нки "ќктав≥¤".

¬ 2001 роц≥ в районн≥й б≥бл≥отец≥ в≥дбулос¤ зм≥ни в њњ кер≥вництв≥: в жовтн≥ цього року директором √ощанськоњ районноњ б≥бл≥отеки була призначена яремчук ќксана ¬асил≥вна, ¤ка з 3 вересн¤ по 16 жовтн¤ 2001 року працювала пров≥дним б≥бл≥отекарем ц≥Їњ б≥бл≥отеки. ÷им же наказом ћузичук ≈м≥л≥ю Ќург≥¤з≥вну було зв≥льнено в≥д обов'¤зк≥в директора б≥бл≥отеки ≥ призначено на посаду пров≥дного методиста.

Ѕ≥бл≥отекам району спр¤мовують своњ зусилл¤ на забезпеченн¤ ≥нтеграц≥њ в св≥товий ≥нформац≥йний прост≥р, надають ≥нформац≥йн≥ послуги владним, п≥дприЇмницьким структурам, виробничим та комерц≥йним орган≥зац≥¤м, д≥ловим люд¤м, зд≥йснюють ≥нформац≥йне забезпеченн¤ навчально-виховного процесу. ¬ √ощанськ≥й районн≥й б≥бл≥отец≥ функц≥онуЇ ѕубл≥чний центр рег≥ональноњ ≥нформац≥њ, за допомогою ¤кого населенн¤ району отримуЇ ≥нформац≥ю ¤к щодо р≥шень законодавчоњ ≥ виконавчоњ влади, так ≥ з питань культури економ≥ки, ф≥нанс≥в ≥ банк≥вськоњ справи, охорони здоров'¤, соц≥ального захисту. ћета цього центру - не т≥льки надавати в≥льний доступ населенню до ≥нформац≥йних ресурс≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також створювати умови дл¤ сп≥лкуванн¤ влади з населенн¤м.

÷ентри рег≥ональноњ ≥нформац≥њ створюютьс¤ ≥ уже д≥ють при с≥льських б≥бл≥отеках.

« розум≥нн¤м того, що с≥льська книгозб≥рн¤ повинна бути соц≥ально-культурним центром села, осередком дл¤ влади, аграр≥њв, ≥нтел≥генц≥њ, б≥знесмен≥в, студент≥в, учн≥в, соц≥ально-незахищених верств населенн¤, людей з обмеженими можливост¤ми в 2002 роц≥ √ощанськ≥ книгозб≥рн≥ зробили перший крок до створенн¤ новоњ модел≥ б≥бл≥отек.

Ќим стала реорган≥зац≥¤ системи б≥бл≥отечного обслуговуванн¤ населенн¤ шл¤хом обТЇднанн¤ публ≥чних ≥ шк≥льних б≥бл≥отек в Їдину централ≥зовану систему публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отек.

Ќа виконанн¤ розпор¤дженн¤ голови √ощанськоњ районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ є 471 в≥д 14.11.2001 року Уѕро реформуванн¤ системи б≥бл≥отечного обслуговуванн¤ населенн¤ √ощанського районуФ упор¤дковано мережу публ≥чних ≥ шк≥льних б≥бл≥отек.

¬ район≥ стало функц≥онувати 47 публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отек, коли до реорган≥зац≥њ в обох системах д≥¤ло 74 б≥бл≥отеки, з них Ц 32 шк≥льних. ∆одна шк≥льна б≥бл≥отека не припинила свого ≥снуванн¤. ÷е дало позитивн≥ результати ≥ засв≥дчило доц≥льн≥сть утриманн¤ одн≥Їњ б≥бл≥отеки в населеному пункт≥.

«абезпечивс¤ ч≥ткий обл≥к та збереженн¤ б≥бл≥отечного фонду, в тому числ≥ навчальноњ л≥тератури, 14 б≥бл≥отек переведено в простор≥ш≥ прим≥щенн¤, ¤к≥ опалюютьс¤.

ѕроцес реорган≥зац≥њ позитивно вплинув на ¤к≥сть та результативн≥сть обслуговуванн¤ користувач≥в. ѓх к≥льк≥сть зб≥льшилас¤ з 26,4 тис. до 28,3 тис., фонди поновились на 281,9 тис. прим≥рник≥в, зросла книгозабезпечен≥сть до 22,8 книг на користувача, зр≥с в≥дсоток спец≥ал≥ст≥в (64.2) шл¤хом зам≥ни педагог≥в, що працювали по сум≥сництву, на спец≥ал≥ст≥в.

« директорами шк≥л виникла т≥сна сп≥впрац¤ у питанн¤х дотриманн¤ дисципл≥ни пац≥, дотриманн¤ розпор¤дку робочого дн¤, наданн¤ щор≥чних в≥дпусток.

–обота в умовах обТЇднанн¤ п≥двищила авторитет б≥бл≥отекар≥в.

” 2003 роц≥ розпочато ремонт прим≥щенн¤ ÷–Ѕ. ” 2004 роц≥ придбано перший компТютер.

÷ентральною районною б≥бл≥отекою проведено навчанн¤ б≥бл≥отечних прац≥вник≥в с≥л: Ѕабин, ѕос¤гва, —ин≥в,  урозвани, Ѕочаниц¤, —имон≥в, “омах≥в, –усивель,  раснос≥лл¤ по набуттю навичок роботи на компТютер≥ та вивченню програми ≤–Ѕ≤—.

«а погодженн¤м з райво ÷—ѕЎЅ уклала угоди про сп≥впрацю з 9-ти «ќЎ, що передбачаЇ сп≥льну д≥¤льн≥сть спр¤мовану на ≥нформац≥йне забезпеченн¤ навчально-виховного процесу.

” 2007 роц≥ в √ощанськ≥ ÷—ѕЎЅ пройшли значн≥ зм≥ни.

Ќа п≥дстав≥ ст. 22 Ѕюджетного  одексу ”крањни, норматив≥в забезпеченн¤ населенн¤ клубними закладами, затвердженими постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 12 листопада 1998 року є 1775, м≥н≥мальних соц≥альних Ќорматив≥в забезпеченн¤ населенн¤ публ≥чними б≥бл≥отеками в ”крањн≥, затверджених ѕостановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни 30 травн¤ 1997 року є 510, наказу в≥дд≥лу культури ≥ туризму в≥д 25 грудн¤ 2006 року є 80 Уѕро заходи по оптим≥зац≥њ мереж≥ установ культури районуФ було л≥кв≥довано пТ¤ть публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отек (с. јндрус≥њв, ¬овкош≥в, ”гольц≥, ћТ¤тин, “омах≥в), реформовано с≥м публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отек (с. ћикулин, ƒрозд≥в, “ерент≥њв, ƒмитр≥вка, ћат≥њвка, Ќовоставц≥, ƒул≥би).

” ћикулин≥, ƒроздов≥, “ерент≥Їв≥, ƒмитр≥вц≥, ћат≥њвц≥ створено обТЇднан≥ установи клуб-б≥бл≥отека, в селах ƒул≥би та Ќовоставц≥ Ц сектори орган≥зац≥њ дозв≥лл¤ та обслуговуванн¤ населенн¤.

¬ с. “учин дв≥ публ≥чно-шк≥льн≥ б≥бл≥отеки (одна з них Ц дит¤ча), що д≥¤ли до цього часу обТЇднано в одну публ≥чно-шк≥льну б≥бл≥отеку.

—творено нову модель б≥бл≥отеки: публ≥чно-шк≥льну б≥бл≥отеку ≥з функц≥онуванн¤м пункт≥в видач≥, книгоношень в сус≥дн≥х селах.

” 63 населених пунктах, де проживаЇ 36658 чолов≥к населенн¤, д≥Ї ÷–Ѕ, ÷–ƒЅ, 27 стац≥онарних с≥льських ѕЎЅ‘. Ќестац≥онарними формами обслуговуЇтьс¤ 5639 жител≥в 27 населених пункт≥в.

«абезпеченню б≥бл≥отек кращими творами нац≥ональноњ ≥ св≥товоњ л≥тератури, дов≥дковими ≥ краЇзнавчими виданн¤ми спри¤ли ѕрограма У”крањнська книгаФ, Уƒержавна ѕрограма забезпеченн¤ розвитку ≥ функц≥онуванн¤ украњнськоњ мовиФ, Уќбласна ѕрограма розвитку книговидавничоњ справи, спри¤нн¤ зб≥льшенн¤ випуску книжковоњ продукц≥њ м≥сцевих автор≥в у –≥вненськ≥й област≥ на 2006 Ц 2010 рокиФ, спонсори, акц≥¤ Уѕодаруй книгу б≥бл≥отец≥Ф.

” переважн≥й б≥льшост≥ с≥льськ≥ книгозб≥рн≥ можуть запропонувати своњм користувачам 12 назв пер≥одичних видань, 86 нових книг на р≥к.

” 2008 роц≥ враховуючи ≥нтереси громади с≥л ƒрозд≥в, Ќовоставц≥ тут в≥дкрито стац≥онарн≥ б≥бл≥отеки.

ѕункти видач≥ у с. ƒмитр≥вц≥, ћат≥њвц≥, ƒул≥бах обслуговуютьс¤ в≥дпов≥дно ƒоговору про орган≥зац≥ю обслуговуванн¤ населенн¤ б≥бл≥отечними послугами.

ќрган≥зац≥йно-методична д≥¤льн≥сть ÷–Ѕ зосереджуЇтьс¤ не т≥льки на методичному забезпеченн≥, але й у практичн≥й площин≥. ѕровод¤тьс¤ сем≥нари, наради з актуальних питань б≥бл≥отечноњ роботи, дн¤ фахових знань, дн≥ в≥дкритих дверей, методичн≥ дн≥, стажуванн¤ прац≥вник≥в ѕЎЅ‘ у п≥дрозд≥лах ÷–Ѕ та ÷–ƒЅ. ƒ≥ють УЅ≥бл≥отечний л≥цейФ, УЎкола методистаФ.

Ќа к≥нець 2008 року ÷–Ѕ, ÷–ƒЅ мають 4 компТютери, власний веб-сайт в мереж≥ ≤нтернет, 2 ксерокси, 1 сканер, 4 принтери.

” лютому 2009 року директором ÷—ѕЎЅ призначено ѕивоварчук Ќатал≥ю ћиколањвну.

¬ 2009 роц≥ компТютеризовано ѕЎЅ‘ с. Ѕабин. “ут створено локальний ћед≥а-центр, ¤кий включаЇ в себе компТютерну техн≥ку навчального закладу ≥ б≥бл≥отеки.  омпТютеризац≥¤ б≥бл≥отеки забезпечила створенн¤ електронного каталогу, баз даних з питань краЇзнавства, повнотекстових баз даних У≤стор≥¤Ф, У”крањнська л≥тератураФ, Уѕозакласний часФ, Ујб≥тур≥Їнт Ц 2010Ф.

¬ 2010 роц≥ розпочато компТютеризац≥ю б≥бл≥отек села Ѕочаниц¤.

«начна увага прид≥л¤Їтьс¤ формуванню ≥нформац≥йноњ культури школ¤р≥в.

ѕереможц≥ районного конкурсу У ращий читач ”крањни 2009 рокуФ Ц читач≥ ѕЎЅ‘ с. ¬оскодави ≥ —адове прийн¤ли участь в обласному конкурс≥. „итачка б≥бл≥отеки с. ѕустомити прийн¤ла участь в обласному конкурс≥ Уя Ц патр≥отФ. ѓњ робота була в≥дзначена обласною юнацькою б≥бл≥отекою ¤к краща.

” 2010 роц≥ проводитьс¤ навчанн¤ б≥бл≥отечних прац≥вник≥в по навиках роботи на компТютер≥ ≥з спец≥ал≥зованими програмами, робот≥ в глобальн≥й мереж≥ ≤нтернет.

Ѕ≥бл≥отеки набули досв≥ду у сп≥впрац≥ з громадськ≥стю в напр¤мку соц≥ального розвитку територ≥альноњ громади. ÷е Ц допомога Ѕочаницькоњ ≥ „удницькоњ ѕЎЅ‘ у створенн≥ музею села, ¬≥льг≥рськоњ ѕЎЅ‘ в озелененн≥ села в рамках акц≥њ Уѕаросток майбутньогоФ,  раснос≥льськоњ ѕЎЅ‘ в орган≥зац≥њ проведенн¤ обласного фестивалю У раснос≥льськ≥ в≥тр¤киФ,  урозван≥вськоњ ѕЎЅ‘ Ц в орган≥зац≥њ виставок картин ё.…. Ўандалюка, Ћипк≥вськоњ - - в проведенн≥ музейних гостин. ѕЎЅ‘ с. ћалин≥вка активно сп≥впрацюЇ з Уѕросв≥тоюФ, ѕЎЅ‘ с. ћайк≥в спри¤Ї розвитку волонтерського руху, ѕЎЅ‘ с. —адове Ц вихованню громад¤нина-патр≥ота на засадах козацькоњ педагог≥ки, ѕЎЅ‘ с. —ин≥в Ц в≥дродженню народознавства, ѕос¤гв≥вська ѕЎЅ‘ Ц виконанню програми У«доровий спос≥б житт¤Ф.

” 2010 роц≥ в √ощанськ≥й централ≥зован≥й систем≥ публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отек працюЇ 32 б≥бл≥отеки. « них Ц 1 центральна районна б≥бл≥отека, 1 центральна районна дит¤ча б≥бл≥отека, 30 с≥льських публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отек. 30 населених пункт≥в обслуговуютьс¤ нестац≥онарними формами обслуговуванн¤.

¬ б≥бл≥отеках системи працюЇ 53 прац≥вники. « них спец≥ал≥ст≥в 41 чолов≥к, що становить 83,6 % в≥д к≥лькост≥ прац≥вник≥в, в т.ч. в с≥льських б≥бл≥отеках працюЇ 36 прац≥вник≥в, з них спец≥ал≥ст≥в - 27 чолов≥к, що становить 75%.

ѕослугами б≥бл≥отек користуЇтьс¤ 10288 користувач≥в, що становить 29,2 % в≥д к≥лькост≥ населенн¤ району. « них в центральн≥й районн≥й б≥бл≥отец≥ Ц 1410 користувач≥в, в центральн≥й районн≥й дит¤ч≥й б≥бл≥отец≥ Ц 733 користувач≥, в с≥льських публ≥чно-шк≥льних б≥бл≥отеках Ц 8145 користувач≥в.

 ористувачам надана можлив≥сть отримувати ≥нформац≥ю з 495681 прим≥рника твор≥в друку. « них 494325 книг, 1326 пер≥одичних видань, 30 електронних видань.

ѕрот¤гом 2010 року до фонд≥в б≥бл≥отек над≥йшло 7115 книг, п≥дручник≥в, пер≥одичних видань. Ќа прот¤з≥ року на комплектуванн¤ фонду було використано 114412.71 грн. « них з а бюджетн≥ кошти Ц 9902.00 грн., за платн≥ послуги Ц 5703.58 грн.

ƒжерелами комплектуванн¤ були обласна державна б≥бл≥отека, обласна б≥бл≥отека дл¤ юнацтва, обласна та державна програми У”крањнська книгаФ, спонсори, м≥сцев≥ автори, фонд Ћ.  учми У—≥льськ≥ б≥бл≥отекиФ, акц≥¤ Уѕодаруй книгу б≥бл≥отец≥Ф.

Ќа 2011 р≥к зд≥йснено передплату 42 назв пер≥одичних видань, в тому числ≥ в ÷–Ѕ Ц 24 назви, ÷–ƒЅ Ц 12, с≥льських ѕЎЅ‘ Ц 25 назв на суму 10678.45 грн. за бюджетн≥ кошти та кошти в≥д наданн¤ платних послуг.

√оловними завданн¤ми б≥бл≥отек Ї реал≥зац≥¤ державних, обласних програм поповненн¤ б≥бл≥отечних фонд≥в та компТютеризац≥њ б≥бл≥отек району, б≥бл≥отечно-≥нформац≥йне обслуговуванн¤ користувач≥в, впровадженн¤ сучасних ≥нформац≥йних технолог≥й в роботу б≥бл≥отек району, спри¤нн¤ в≥дродженню та збереженню нац≥ональних, культурно-≥сторичних традиц≥й краю, розвиток творчих зд≥бностей користувач≥в, п≥двищенн¤ ¤кост≥ навчально-виховного процесу.

Ќайб≥льш активними б≥бл≥отеки були в програмах У10-л≥тт¤ писемност≥ ”крањниФ, Уѕитна водаФ, У«доровТ¤ нац≥њФ, ѕрограм≥ п≥дтримки нац≥онального книговиданн¤, попул¤ризац≥њ украњнськоњ книги та спри¤нн¤ книгорозповсюдженню в √ощанському район≥, програм≥ розвитку культури √ощанського району, районн≥й програм≥ л≥тн≥х читань, програм≥ УЅ≥бл≥ом≥стФ, конкурс≥ проект≥в У—учасна б≥бл≥отека йде в людиФ.

¬иконуючи функц≥њ осв≥тн≥х, просв≥тницьких та культурно - дозв≥ллЇвих установ книгозб≥рн≥ пропонували користувачам заходи ≥з застосуванн¤м ≥нновац≥йних форм роботи.

 уточки народознавства д≥ють при б≥бл≥отеках с≥л ћайк≥в, –усивель, “учин, ѕос¤гва, Ѕугрин, ¬≥льг≥р, —адове, ÷–Ѕ, ÷–ƒЅ. јктивну участь в робот≥ к≥мнат-музењв надають б≥бл≥отеки „удниц¤, ѕустомити, —ин≥в, Ѕочаниц¤, –усивель.

¬ ÷–Ѕ та ѕЎЅ‘ с. Ѕабин встановлено м≥н≥ верс≥ю јЅ≤— ≤–Ѕ≤—, що спрощуЇ систему пошуку ≥нформац≥њ дл¤ користувач≥в.

ѕродовжуЇтьс¤ робота по поповненню електронного каталогу ÷—ѕЎЅ, створено електронний каталог в ÷–ƒЅ.

—творен≥ веб-стор≥нки у ÷–Ѕ, ÷–ƒЅ, ѕЎЅ‘ с. “учин, Ѕабин. √отуЇтьс¤ матер≥ал дл¤ створенн¤ веб-стор≥нки ѕЎЅ‘ с. Ѕочаниц¤.

ѕ≥дготовлено ≥ видано б≥бл≥ограф≥чний покажчик Уѕро житт¤ ≥ творч≥сть √ощанського журнал≥ста, л≥тератора –.≤.∆уромськогоФ, досл≥дженн¤ Уѕерлина ѕогоринн¤ Ц јгат≥вкаФ.

ѕроводитьс¤ робота по виданню б≥бл≥ограф≥чного покажчика Уѕро житт¤ ≥ творч≥сть поета √ощанщини ћиколи ¬ладичукаФ.

Ќайб≥льш≥ ремонти зроблено у ѕЎЅ‘ с≥л ≤лл≥н, Ѕочаниц¤, ÷–Ѕ.

Ѕ≥бл≥отеку с. ≤лл≥н переведено в ≥нше прим≥щенн¤, де зроблено кап≥тальний ремонт. –озширила площу ѕЎЅ‘ с. Ћипки. ѕоточн≥ ремонти зроблено в решт≥ б≥бл≥отек.

ѕерейти на початок

√ощанська дит¤ча б≥бл≥отека Ѕ≥бл≥отека села ѕос¤гва

Ѕ≥бл≥отека села Ѕабин Ѕ≥бл≥отека села “учин

Ѕ≥бл≥отека села Ѕочаниц¤ Ѕ≥бл≥отека села